F8 Entreprenør AS

Total- og hovedentreprise

Vi har god erfaring, og mye kompetanse til å kunne ta på oss oppdrag, som total- eller hovedentreprenør.

Disse entrepriseformene krever god styring, samarbeidsevner og en løsningsorientert tankegang som gagner alle involverte parter.

Flere av våre nøkkelpersoner har lang fartstid fra en av landets største totalentreprenører.  Denne bakgrunnen, kombinert med F8s måltanker om at «sammen løser vil det», bidrar til at vi er en solid og trygg samarbeidspartner i for disse typer entrepriser.

Vi involverer oss gjerne tidlig i prosjektfasen. Slik kan vi bidra til å kunne redusere risiko og skape forutsigbarhet for prosjektet.

F8 har en stor base med egne håndverker vi kan benytte i prosjektene, noe som bidrar til en større kontroll med både kvalitet og fremdrift sammenlignet med mange andre aktører i bransjen.