F8 Entreprenør AS

Digital byggeplass

F8 Entreprenør har igjennom prosjektet Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet opparbeidet seg bred erfaring innenfor digitale byggeplasser.

I prosjektet Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet produseres alt etter 3D-modell, gjennom en programvare som heter StreamBIM (3D-modell). Fra StreamBIM hentes arbeidsgrunnlag ut ifra fra BIM-kiosker og StreamBIM-app. Mange av våre ansatte bruker på denne måten bare telefon, nettbrett eller pc for å få nødvendig informasjon knyttet til utførelse og kvalitetskontroll på byggeplassen.

I F8 Entreprenør har vi flere i arbeidsledelsen hvor noen blant annet har utdanning innen dataingeniør, geomatikk, IT, robotikk og elektronikk som sammen med byggfaglig kompentase gjør oss godt rustet til å møte den digitale hverdagen på byggplassene.

I F8 Entreprenør har vi en egen BIM-koordinator som bistår prosjektene med modellforståelse. Adrian Skistad er utdannet geomatiker og har tatt videreutdanning i BIM ved NTNU før han begynte hos oss. Tidligere har han jobbet som stikningsingeniør hvor han har fokusert på modellbasert bygging og praktisk bruk av ifc-modell til utstikning og kontroll. I prosjektet Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet har Adrian jobbet som  BIM-koordinator for de bygningsmessige innvendige arbeider på Radiumhospitalet.

Adrian Skistad

BIM-koordinator